Elevenkät

Enkätens frågor handlar om vänskapsförhållandena och välmående i skolan. Enkäten är öppen årligen i mars.
Läraren ger instruktioner om hur du loggar in dig för enkäten.