Elevenkät

Enkätens frågor handlar om vänskapsförhållandena och välmående i skolan. Eleverna svarar på enkäten på lektionen. Enkäten är öppen 3-31.3.2021 från måndag till fredag kl 7.45–16.00.

Länk till enkäten: https://survey.kivaprogram.net