Elevenkät

Enkätens frågor handlar om vänskapsförhållandena och välmående i skolan. Enkäten är öppen årligen i mars.

https://kivakoulu.fi/enkat