Elevenkät

Elevenkäten är öppen från början till slutet av mars. Nästa elevenkät genomförs i mars 2021.

Länken till elevenkäten kan ses nedan men är i bruk endast medan insamligen av svar pågår (d.v.s. mars). Enkäten kan besvaras på svenska, finska eller engelska.