Forskning och effektivitet

KiVa Skola baserar sig på etablerad forskning.

KiVa Skola baserar sig på etablerad forskning. Vid Åbo universitet har man gjort banbrytande mobbningsforskning under professor Christina Salmivallis ledning redan sedan början av 1990-talet. Arbetet har fått erkännande såväl nationellt (bl.a. Finlands vetenskapspris 2017) som internationellt (mm. European Crime Prevention Award 2009, Social Policy Award for Best Article 2012/Social for Reasearch on Adolescence, USA). Forskningen fortgår och producerar kontinuerligt ny information om hur man effektivare förebygger och ingriper i mobbning.

KiVas effektivitet baserar sig på stark forskningsevidens. Effektiviteten har undersökts med randomiserade kontroller i mycket omfattande (över 30 000 barn och ungdomar) studier under åren 2007-2009. Från och med 2009 har vi samlat material i de skolor runt om i Finland som använder KiVa Skola-programmet, samt från elev- och personalenkäter. Genom att utnyttja KiVa kan man minska mobbningen, och öka välbefinnandet i skolan och de positiva relationerna till jämnåriga – till och med förbättra inlärgningsmotivationen. Du hittar många exempel på studier som undersökt KiVas effektivitet via länken längst ner på sidan. KiVa har undersökts också i Nederländerna, Chile, Italien, Nya Zeeland och Estland. I metaanalyser har den gång på gång konstaterats vara ett av världens effektivaste program mot mobbning.

Vi är en del av flaggskeppet INVEST. Flaggskeppet för forskning INVEST (www.invest.utu.fi) är ett konsortium mellan Åbo universitet och Institutet för hälsa och välfärd (THL), vars mål är att minska ojämlikheten i samhället, förnya välfärdsstaten och främja välbefinnandet hos barn och ungdomar genom att utveckla interventioner. Även den arbetsgrupp som utvecklat KiVa Skola är med i flagsskeppet INVEST. Det finns bara sex flaggskepp i hela landet som finansieras av Finlands Akademi, och INVEST är det enda av dem som representerar samhälls- och beteendevetenskaper. Då och då söker vi efter samarbetsskolor för nya projekt. Också er skola kan ha möjligheten att delta i en toppforskning, så håll er à jour!

Vad undersöker vi just nu? Vår forskningsgrupp är mycket internationell; den består av toppforskare från Finland, Kanada, Frankrike, USA, Sydkorea, Chile och Kina. Aktuella forskningsprojekt är bl.a. BULLYMIND, som granskar tänkesätten och motivationen hos barn och unga som mobbar andra; CHALLENGE, som forskar i speciellt utmanande mobbningsfall; VICARIOUS, som testar om en virtuell verklighet kan påverka empatin och inställningen till mobbning; samt RUMINATION, där man undersöker vaför minnen av mobbning ibland blir kvar i tankar och varför minnena hos vissa orsakar sorg och nedstämdhet, hos andra ilska och vredesmod.

Via den här länken får du en lista på de publikationer som foskningsgruppen skrivit om mobbning och kamratrelationer.