KiVa-spelen

KiVa-spel 1

KiVa-spel 1 har skapats som extramaterial till KiVa-lektionerna för eleverna i årskurs ett. Spelet tas in i samband med den fjärde lektionen (schemalagt omkring november). För att spela spelet behöver eleven en skolspecifik kod och ett elevlösenord, som läraren tillhandahåller. Spelet består av både text och prat, som vägleder spelaren framåt i spelet. Läraren kan även ge anvisningar för att spela spelet hemma.

Via spelet får barnen lära sig bl.a. känna igen och hantera känslor, agera i grupp och känna igen mobbning och olika roller i mobbnignssituationerna. Spelet har sammanlagt fem nivåer och varje nivå består av flera olika uppgifter. I spelet avancerar man från en nivå till nästa i enlighet med lärarens anvisningar.

Bilden fungerar som en länk till KiVa-spel 1

Eleven startar spelet genom att klicka på bilden KiVa-spelet 1. Eleven skriver in koderna som hen fått av läraren. Efter det väljer eleven en figur som hen vill spela med. Det finns olika slags uppgifter på alla spelets nivåer. (OBS! Att använda BACK-knappen loggar ut spelaren ur spelet)

Att spela KiVa-spel lämnar inget spår i något register. Om spelet spelas på surfplatta eller annan mobilenhet, laddas KiVa-spel 1 ner från App Store.
Klicka här för att hitta KiVa-spel 1 i App Store.
Klicka här för att hitta KiVa-spel i Google Play


KiVa-spel 4

KiVa-spel 4 är avsett för elever i fjärde årskursen. Spelet består av fem nivåer, varav den första spelas på lektion 3. Varje nivå är indelad i tre delar: Jag vet, Jag vågar, Jag kan. Läraren öppnar de olika nivåerna i spelet, allteftersom lektionerna som hör till nivåerna har hållits.

Jag vet-delen är indelad i fem olika nivåer, som alla innehåller uppgifter som relaterar till att agera mot mobbning. I Jag kan-delen får eleven tillämpa de kunskaper hen lärt sig i virtuella skolutrymmen. Jag vågar-delen består av frågor om de KiVa-regler som gruppen kommit överens om på lektionerna. Eleverna berättar i vilken mån hen har följt reglerna under den senaste månaden. När eleven har svarat på alla frågor får hen se ett sammandrag på dem. Bilden fungerar som länk till KiVa-spel 4

Läraren registerar eleverna som spelare i KiVa-spelen 4 via användaradministrationen där man också anger e-postadressen/e-postadresserna till KiVa-teammedlemmar så att eventuella meddelanden som skickas via spelet når rätta personer. Länken till användaradministrationen hittas genom att logga in till intranätsidan. Ett spelarregister, som läraren hanterar, sparas på Åbo universitets server. Klicka på spelikonen för att komma till spelsidan. Eleverna loggar in i spelet med personliga koder som läraren har skapat för dem (användarnamn och lösenord). Eleven kan själv ändra lösenordet.

KiVa-spel 4 kan laddas ner på en surfplatta eller annan mobilenhet via App Store.
Klicka här för att hitta KiVa-spel 4 i App Store.
Klicka här för att hitta KiVa-spel 4 i Google Play.