Vad är KiVa?

KiVa Skola är ett åtgärdsprogram mot mobbning som baserar sig på forskning.

KiVa Skola är ett åtgärdsprogram mot mobbning som baserar sig på forskning och som utvecklats vid Åbo universitet. Syftet med KiVa är att förebygga mobbning. Att skapa en kultur där ingen mobbning accepteras förutsätter att hela skolgemenskapen förbiders sig; att se till att ingen blir lämnad utanför eller blir dåligt behandlad. Med hjälp av KiVa-lektioner som hålls hela läsåret kan man influera normerna i elevgrupper och påverka hur barn och unga agerar, då de upptäcker mobbning. Det här förutsätter också en tydlig signal från alla vuxna i skolan om att ingen mobbning accepteras. En annan målsättning är ett effektivt ingripande i alla de mobbningsfall som uppdagas: för det här erbjuder KiVa tydliga anvisningar, som baserar sig på signifikant forskningsevidens. För det tredje erbjuder KiVa verktyg för att kontinuerligt följa upp situationen i den egna skolan i form av årliga online-enkäter och responsen på dem. KiVa innehåller material också för föräldrarna. Allas vår insats behövs, så att rätten till en trygg inlärningsmiljö kan tryggas för varje barn och ungdom!

Över 900 skolor använder sig av KiVa Skola-programmet, och utöver Finland används programmet i över 20 andra länder. Läs mer om det internationella KiVa på www.kivaprogram.net/

KiVa Skola-programmet har förnyats med hjälp av licensavgifter som samlats in sedan hösten 2016. Utvvecklingsarbetet görs utgående från den respons vi får från skolorna och på basis av nya forskningsgrön. Åren 2018-2019 förnyades KiVas handböcker för lärare, kortfilmerna till stöd för lektionerna samt KiVas seppo-spel. Nykomlingar i KiVa-familjen är samtalsspelet Pulmikas och mobilapplikationen KiVAppi för medlemmarna i skolans KiVa-team. Vi kommer också i fortsättningen att erbjuda skolorna nytt material, konsultation för att genomföra programmet, utbildning ovh webbinarier.

Nyckeln till en KiVa-skola är en allmän introduktion till KiVa Skola-åtgärdsprogrammet, dess struktur och läromaterial samt idéerna som programmet bygger på. Nyckeln ger också kortfattad information om mobbning som fenomen, dess förekomst och om utgångspunkterna för att ingripa i den. Du kan läsa mer om den förnyade handboken Nyckeln till en KiVa-skola här: Nyckeln till en KiVa-skola