Kvalitetsrekommendationer

Vi har tagit fram kvalitetsrekommendationer för de skolor som använder KiVa Skola®-programmet. Med hjälp av dem kan ni följa upp graden och kvaliteten av verkställandet i er egen skola.

I kvalitetsrekommendationerna presenteras förutsättningarna för ett effektivt förvekligande av programmet så att alla dess entrala element blir beaktade. Programmets kvalitetsrekommendationer bedömer hur KiVa Skola-programmet A) administreras och B) förverkligas i skolan.

Anvädningen av KiVa Skola-programmet i skolan stöds av ett effektivt adminstartionsarbete: att uppställa en fungerande plan, att effektivt koordinera programmet i skolan samt att informera om anvädningen av programmet till skolans personal, elever och föräldrar. Ett gott förverkligande av de här delområdena stöder användningen och förverkligandet av programmet i skolan. Med hälp av situationskartläggningen kan skolan läsårsvis följa upp skolans mobbningssituation och se resultaten av arbetet mot mobbning.

Kvalitetetsrekommendationerna för verkställandet av programmet täcker såväl de åtgärdes som riktas till alla skolans elever (bl.a lektionerna) samt de specifika åtgärderna som tagits i bruk vid uppdagandet av mobbning (bl.a. utredningsdiskussionerna).

Öppna en utskrivbar version av kvalitetsrekommendationerna här.