KiVa Shop

En väsentlig del av KiVa Skola-åtgärdsprogrammet är högklassigt material som går att beställa i KiVa Shop. Ni hittar där material som stöd för det elektroniska materialet som finns på intranätet. Det finns bland annat tryckta Handböcker för lärare till förmånligt pris för KiVa-skolor.

Behöver ni material för att tydliare lyfta fram arbetet mot mobbning i er skola? Afficher och rastvakternas västar är ett alternativ. Vi har många olika slags t-skjortor vilka kan pigga upp skolvardagen. Likadana t-skjortor till alla medlemmar i KiVa-teamet eller lärare gör anti-mobbningsarbetet tydligt för alla i skolan.

Vi har också tryckta versioner av Handböcker för föräldrar vilka är nyttiga när man informerar föräldrarna om KiVa Skola-programmet. Dessa kan också köpas i KiVa Shop.

Ni kan utnyttja gemensam beställning i kommunen ifall sammanlagda priset för köpta varor blir litet. Bekanta er med produkter och beställningsvillkor i vår nätbutik!

KiVa Shop