Handbok för föräldrar

KiVa Skola görs tillsammans!

Handboken för föräldrar är en del av KiVa Skola-programmet. Handboken är utvecklad som ett arbetsredskap för att stöda vuxna som arbetar med att stoppa och förhindra mobbning. Handboken erbjuder föräldrarna information om mobbning: vad säger forskningen om ämnet och vad kan vi göra åt mobbningen hemma och i skolan? Samarbetet mellan hemmet och skolan är viktig även i den här frågan.

Handboken ger information och anvisningar bl.a. i följande frågor:

  • Att stöda den mobbade hemma
  • Hur kan den som följer från sidan hjälpa den mobbade?
  • Om ditt barn blir mobbat via mobiltelefonen eller internet
  • Om någon publicerar kränkande texter eller fotografier av ditt barn
  • Mitt barn deltar i mobbningen – vad kan jag göra?

Läs mer om Handboken för föräldrar via den här länken: Handbok för föräldrar