Pulmikas

Pulmikas är det nyaste spelet i KiVa-familjen

Pulmikas är ett nytt spel som spelas i lag på mobiltelefonen eller surfplattan. Spelet uppmuntrar eleverna att prata om olika ämnen och problemsituationer i skolvardagen, till exempel att agera i grupp, respektera alla, grupptryck och mobbning.

Pulmikas logo

Eleven i KiVa-skolan: Genom att klicka på logon ovan kan du börja spela Pulmikas-spelet som din lärare har startat.

Eleverna loggar in i spelet med sin mobil eller surfplatta på adressen www.pulmikas.fi. Läraren ger spelets kod, som behövs för inloggningen. De elever som loggat in går med i lagen enligt lärarens anvisningar.

Pulmikas i ett nötskal

Läraren fungerar som ledare för Pulmikas-spelet genom att styra spelet via sin mobiltelefon eller surfplatta. Eleverna kan spela spelet via sin egen mobil eller via skolans surfplatta/dator. En fungerande internetanslutning behövs för att kunna spela. Under spelts gång överförs en del data (max. 2 Mt per spel), vilket kan orsaka kostnader för eleven, beroende på operatören. Det är lärarens ansvar att försäkra sig om att alla elever har tillstånd att använda mobilen för att spela. Eleverna kan också använda skolans surfplattor eller datorer i stället för de egna mobilerna.

Spelets syfte är att uppmuntra eleverna att diskutera kring olika alternativa lösningar på de presenterade problemsituationerna.

Spelets längd beror på hur aktivt eleverna diskuterar.

Spelet spelas i lag och leds av läraren.

Pulmikas-spelet kan användas också för att stöda gruppbildning och som undervisningsredskap.

Lärarens snabbanvisningar för att spela i KiVa-skolan

  1. Gå till sidan https://pulmikas.fi/login med din mobil.
  2. Mata in skolans användarnamn och lärarlösenordet.
  3. Öppna den gemensamma screenen: https://pulmikas.fi/screen
  4. När du har loggat in i spelet, följ anvisningarna på mobilens skärm.

Noggrannare instruktioner hittar du via Pulmikas-spelguiden genom att logga in på intranätsidan.

Pulmikas-spelet lämnar inget personregister vid Åbo unversitet.