Kom med i programmet!

KiVa Skola-programmet erbjuder er skola ett brett urval verktyg både för att förebygga mobbning och för att reda ut mobbningsfall.

Genom att ansluta er till KiVa Skola-programmet får er skola ett brett urval verktyg både för att förebygga mobbning och för att reda ut mobbningssituationer. Skolan kan registrera sig som en administrativ enhet, en separat enhen i en administrativt förenad skola eller ett lågstadieskola eller högstadieskola i en enhetsskola. Om kommunen står för sina skolors läsårsavgifter och vill koncentrera avgiftsbetalningen, är det möjligt att anväda sig av en s.k. kommunlicens, som du kän läsa mer om nedan.

Vill ni bli en KiVa-skola? Kontakta KiVa-kanslin så får du anvisningar hur ni kan registrera er.

Klicka här för mer information om kommunlicens och prissättningen av läsårsavgifter. 

KiVa Skola-programmet innehåller ett forskningsbaserat, diger paket med färdigt material och planerade lektioner för lärare. Kärnan i programmet är förebygande av mobbning, vilket förverkligas via KiVa-lektioner och -teman som ordnas längs hela läsåret. Lektionerna och temana innehåller bl.a. diskussioner, grupparbeten, kortfilmer om mobbning och rollövningar. Deras innehåll framskrider från allmänna teman, som betydelsen av respekt i mänskliga relationer, till mobbningens mekanismer och följder. Gruppens roll i att upprätthålla eller få slut på mobbningen ligger i fokus på många av lektionerna. Lektionerna och temana kompletteras av mobbningsförebyggande spel (KiVa-spelen, Pulmikas, KiVas seppo-spel) där eleverna övar sig på situationer som handlar om mobbning, bl.a. att stöda ensamma eller mobbade skolkamrater i en trygg miljö.

Vad får skolan för läsårsavgiften?

Lektionsmaterial och spel:

Lektionsmaterial för KiVa-lektioner, föräldrakvällar och skolans mötesdag.
Online-spel för elever (KiVa-spelet 1, KiVa-spelet 4, KiVa seppo-spelen och Pulmikas)

Anvisningar för att utreda mobbningsfall:

En tydlig tillvägagångsmodell för att reda ut och följa upp mobbnigsfall
KiVAppi-applikationen som stöd för utredningssamtalen
Hjälp för att behandla utmanande mobbningsfall

Enkäter riktade till elever och personalen:

Elevenkäter med skol- och enhetsspecifik respons. Responsen innehåller information om bl.a. elevernas upplevelser av mobbning (som mobbare och mobbad) samt deras syn på att förebygga och ingripa i mobbning, stämningen i skolan, ett jämlikt bemötande och sexuella trakasserier i den egna skolan.
Instruktioner för att årligen genomföra en personalenkät, som ger skol- eller enhetsspecifik respons.

Dessutom:

Nyhetsbrev och aktuella meddelanden om användningen av programmet och nya forskningsrön om mobbning.
Meddelande att skicka till föräldrarna (22 olika språkversioner)

Tryckt material (Handböcker för lärare, Handboken för föräldrar, afficher) samt västar för rastvakterna ingår inte i användaravgiften, utan skolorna skaffar dem separat enligt behov. De skolor som registrerar sig kan köpa Handböcker för lärare även på engelska och använda programmets engelskspråkiga online-version mot en avgift.