Vanliga frågor

På den här sidan hittar du de vanligaste frågorna om att använda KiVa Skola®-programmet och svaren på dem. Frågorna handlar bland annat om hur man använder programmet, om att registrera sig som användare och om tillgången till material för programmet.

Hur kommer jag åt KiVa-materialet som finns på intranät (f.d. slutna sidor)?

Man loggar in till intranät via Logga in-knappen på den här (kivaskola.fi) sidan. Lärare loggar in med skolans koder medan KiVa-kontaktpersoner och rektorer använder sina personliga inloggninskoder. Lärarna behöver skolans användarnamn och lärarlösenord för att logga in. Ifall du inte vet koderna, kan du fråga rektor eller KiVa-kontaktpersonen i er skola. Om de har tappat bort skolans koder kan antingen rektorn eller skolans KiVa-kontaktperson kontakta KiVa-kansli (kivaskola@utu.fi).

Inloggningsuppgifter som jag har fått fungerar inte. Kan jag få nya?

Efter att ni har försäkrat i skolan att inloggningsuppgifterna är enligt er rätta (inte frågan om stavfel eller något dyligt) kontakta gärna KiVa-kansliet och informera oss om ert problem. Vi ber er att meddela vilka koder ni försökte använda, på vilken www-sida uppstod problemet och skolans namn. Ifall ni har fått en felkod skicka gärna en skärmdump på felkoden. På detta vis kan vi hjälpa er med problemet på bästa möjliga sätt.

Ifall dina personliga inloggninskoder inte fungerar (handlar alltså om personer på koordinatornivå, alltså KiVa-kontaktpersoner och rektorer) kan du först försöka återställa ditt lösenord genom att klicka på Har du glömt ditt lösenord?-texten på inloggninssidan. Om du inte får något e-postmeddelande (kom ihåg att kontrollera även skräppostlådan) eller om återställande inte fungerar av någon annan anledning, ber vi dig kontakta KiVa-kansli. Kom ihåg att berätta ditt användarnamn och vilken skola/vilka skolor du jobbar i, men du ska inte berätta ditt lösenord.

Jag tillhör KiVa-teamet och jag behöver tillägga min e-postadress till e-postlistan i KiVa-spel 4. Hur ska jag göra det?

Du behöver länken till KiVa-spel 4:s administrationssida. Du hittar länken till sidan genom att först logga in till intranät och därefter välja Info om spel-fliken.

Vi har nya lärare i skolan och de önskar sig få utbildning i KiVa. Hurdan utbildning finns det?

Vi planerar KiVa-utbildning till våren 2021. Vårt syfte är att kunna erbjuda en utbildningsdag både för lärare som inte är bekanta med KiVa och för lärare och medlemmar i KiVa-team som redan är bekanta med programmet. Det är också möjligt att skräddarsy utbildning för en viss skola eller kommun. I sådana fall kommer en officiel KiVa Skola®-utbildare till skolan/kommunen och håller en utbildning. Skäddarsydda utbildningar kostar och priset består av utbildarens/utbildrarnas ersättning och resekostnader. Önskemål och förfrågningar kan skickas till KiVa-kansliet per epost kivaskola@utu.fi.

Vi är intresserade av att registrera vår skola med i KiVa Skola-programmet. Var hittar vi information om vilka uppgifter behövs för registrering?

Registrering sker genom att fylla i en regisringsformulär. Man behöver kontakta KiVa-kansli för att få länken till formulären. I samband med att man anmäler skolans intresse att ta i bruk programmet kan ni be om vidare information om registreringen.