Information om kommunlicens och prissättningen av läsårsavgifter

LÄSÅRSAVGIFTENS PRISSÄTTNING

KiVa Skolas läsårsavgifter är baserade på skolans elevantal eller så grundar den sig på kommunlicensens prissättning. Läsårsavgiften faktureras under höstterminen. Åbo universitet tillämpar en extra faktureringsavgift på 15 euro (moms 0%) för små inköp som läggs till på fakturan om slutsumman utan moms är under 100 euro.

Skolspecifika läsårsavgifter:
Elevantal avgift för läsåret € (+moms 24%)
mindre än 50 elever 50 €
50–150 elever 100 €
151–300 elever 200 €
301–450 elever 300 €
mer än 450 elever 400 €

Kommunlicens
Kommunlicensen är ett koncentrerat betalningssätt för KiVa-läsårsavgifterna för kommunens skolor som kan tillämpas då över hälften av skolorna i kommunen är registrerade användare av KiVa Skola-programmet. Avgiften i kommunlicensen är 0,60 euro per elev för ett läsår, vilket mestadels är förmånligare än den skolspecifika prissättningen. Skolorna registrerar sig i programmet med en nätblankett. Det ingås ett skriftigt avtal om kommunlicensen.

Kommunlicensen är ett tillsvidare giltigt avtal. Eventuella förändringar angående enskilda skolors uppgifter inför läsåret meddelas i form av listan som kommunen skickar till KiVa Skola på hösten. Listan fungerar också som ett sätt att bekräfta att kraven för att få tillämpa kommunlicens fylls (tillräcklig registreringsandel). Ifall enstaka skola/skolor frånträder programmet och detta leder till att registreginskraven inte mera uppfylls fortsätter kvarstående skolor i programmet som registrerade KiVa-skolor.

Har du frågor kring prissättningen eller kommunlicensen? Kontakta KiVa-kansli, vi svarar på frågor och hjälper gärna!