Årets KiVa-skola 2021: Kimitonejdens skola i Kimito

Årets KiVa-skola 2021 är Kimitonejdens skola i Kimito. Valet uppmärksammar det långvariga anti-mobbnings arbete som lärarna i skolan har gjort och som eleverna också känner igen.

– Centralt i antimobbningsarbete är en attityd som fördömer mobbning och att attityden delas av både lärare och elever. Elever i högklasser märker lätt om lärarna verkligen står bakom det de säger. I Kimitonejdens skola har lärarnas planmässiga anti-mobbnings arbete och attityd förmedlats utmärkt till eleverna, förklarar specialsakkunniga vid Åbo universtitet Elisa Poskiparta.

Eleverna behöver kunna lita på att anti-mobbningsarbete tas på fullt allvar och att det går att lita på vuxnas ord och löften samt att de verkligen agerar vid behov. I resultaten av elevenkäten som skolorna besvarar som en del av KiVa Skola -programmet, kan tydligt ses att eleverna i Kimitonejdens skola är medvetna om lärarnas anti-mobbnignsattityder, och att eleverna anser att lärarna har aktivt jobbat för att motarbeta mobbning i skolan. Detta trots de utmaningar i skolans vardag som coronapandemin har orsakat.

– Det känns bra att får erkännande för ett långt och kontinuerligt förebyggande arbete, säger Britt-Mari Norrbacka, rektor i Kimitonejdens skola. Varje läsår inleder skolan med KiVa Skola startskottet, då man repeterar tillsammans med eleverna, vad det betyder att vara en KiVa-skola

KiVa Skola är ett anti-mobbningsprogram utvecklad vid Åbo universitet. Programmet har varit tillgänglig för skolor som erbjuder grundläggande undervisning i Finland redan över tio år. Årets KiVa-skola har valts sedan år 2010. Kimitonejdens skola har varit med i programmet ända sedan början, sedan året 2009.

Kimitonejdens skola är en högstadieskola med cirka 90 elever i årskurser 7-9.

Skolans rektor och KiVa-kontaktperson mottar blommor och diplomet
Rektor Britt-Mari Norrbacka och KiVa-kontaktpersonen Camilla Wisur-Heikkilä i Kimitonejdens skola samt Sini-Tuuli Mäkinen från KiVa Skola

Tilläggsinformation:
Specialsakkunnig Elisa Poskiparta, KiVa Skola / Åbo universitet, tel. 040 028 6670, elipos@utu.fi
Rektor Britt-Mari Norrbacka, Kimitonejdens skola, tel. 0440 425653, britt-mari.norrbacka@kimitoon.fi
KiVa-kontaktperson Camilla Wisur-Heikkilä, Kimitonejdens skola, camilla.wisur-heikkila@kimitoon.fi