Årets KiVa-skola 2023 är Putaanvirran koulu i Pihtipudas

Putaanvirran koulu har valts till Årets 2023 KiVa-skola som erkännande av att KiVa-programmet genomförs aktivt och att mobbningsfallen utreds på behörigt sätt.

– KiVa-lektioner, som syftar till att förebygga mobbning, har hållits för alla årskurser. KiVa-teamet har ingripit i den mobbning som kommit fram och resultaten är bättre än genomsnittet i både låg- och högstadiets årskurser. Också eleverna upplevde att utredningsdiskussionerna hade en inverkan på situationen. När det gällde den mobbade eleven upphörde mobbningen helt oftare än i andra skolor, berättar Poskiparta.

Enligt Katja Lindlöf har ansvaret för genomförandet av åtgärdsprogrammet fördelats brett över hela lärarkåren, vilket påskyndar ingripandet av även de minsta misstankar om mobbning.

– Med hjälp av KiVa Skola-åtgärdsprogram har Putaanvirran koulu fungerande strukturer för en balanserad och systematisk utredning av mobbningsfallen, säger Katja Lindlöf, KiVa-koordinator vid Putaanvirran koulu. Vi vill göra arbetet inom programmet synligt även för hemmen. Tillsammans bär vi det pedagogiska ansvaret bättre, fortsätter hon.

– Mobbning och våld i skolan har varit mycket uppmärksammat i median denna höst. I dessa tider är det fantastiskt att lyfta fram det goda arbete som skolorna gör varje dag för att befrämja barnens och ungdomarnas välbefinnande. Här i Putaanvirran koulu är hela vår personal verkligen engagerad i att förebygga mobbning och utreda de fall som kommit fram, säger rektorn för Putaanvirran koulu Joona Kurikkala.

Rektor Joona Kurikkala och KiVa-koordinator Katja Lindlöf i Putaanvirran koulu

Tilläggsinformation:

Specialsakkunnig Elisa Poskiparta, KiVa Skola/Åbo universitet, elipos@utu.fi
Rektor Joona Kurikkala, Putaanvirran koulu, joona.kurikkala@pihtipudas.fi
Lärare Katja Lindlöf, KiVa-koordinator, katja.lindlof@pihtipudas.fi