Skärmdump_ Enkätens inloggningssida

Elevenkäten i mars 2022

KiVa Skola-åtgärdsprogram består av tre olika helheter förebyggande, uppföljning och ingripande. I programmet erbjuder skolor evidensbaserade verktyg för att implementera alla dessa tre helheter i vardagen.

KiVA-logo som omrigas av tre textlådor med text uppföljning, förebryggande och ingripande

Verktyget för uppföljning är KiVa-enkät. KiVa-enkäterna ger skolor viktig information om upplevd mobbning i skolan, skoltrivsel och om hur synligt eleverna upplever att KiVa-verksamheten är i skolvardagen.

Elevenkäten besvaras i mars. Enkäten är öppen 1-31.3.2022 vardagar (måndag-fredag) kl. 7:45-16:00.

Instruktioner för läraren hittas i KiVa-intran.

Länken till enkätens inloggningssida är https://www.kivaskola.fi/enkat