INVEST enkätstudie om undervisning under distansundervisningsperioden

SAMMANFATTNING AV CORONAVÅRENS ENKÄT

Våren 2020 var mycket speciell. Coronavirusepidemin förändrade skolans, skolpersonalens och elevernas vardag drastiskt. Inom forskningsprojektet INVEST utfördes en enkätstudie om undervisning under distansundervisningsperioden. Enkäten var mycket populär: den besvarades av nästan 50 000 elever från över 400 skolor!

Det har skapats ett interaktivt onlineverktyg på basen av resultaten. Det erbjuder en inblick i barns och ungas erfarenheter om coronavåren. Onlineverktyget erbjuder dig en möjlighet att själv granska i resultaten. Det finns fler än endast en historia om vad som hänt till barn och unga sedan skolorna övergick till distansundervisning.

Länken till den riksomfattande sammanfattningen 

Hur fungerar online-verktyget? Verktyget gör det möjligt att analysera resultaten skiljt för varje årskurs. Det är också möjligt att undersöka hur sociala relationer påverkar erfarenheterna. Hur har elever som blivit mobbade eller känner sig ensamma upplevt hemundervisningen och isoleringen när skolorna har varit stängda? Du kan också undersöka hurdan effekt vuxenkontakt har på elever genom att välja betrakta endast elever som haft svårt att kontakta lärarna eller som inte har haft vuxna hemma dagtid.

Enkäten i ett nötskal

Vem kunde att delta? Eleverna i skolor som förverkligar KiVa Skola-programmet
Antalet svarspersoner 48 338
Vem var enkäten riktad till? Årskurserna 1–9 i grundläggande undervisningen (7–16 åringar)
Antalet skolor som utförde enkäten 416
När samlades svaren? 4–13.5.2020
Hur genomfördes enkäten? Eleverna besvarade enkäten på nätet som en del av distansundervisning i skolor som förverkligar KiVa Skola-programmet
Vad undersökte enkäten? Elevernas erfarenheter av distansundervisning, möjligheter för stöd, kamratförhållanden och välmående under undantagsförhållanden

Våra forskare har skrivit ett blogginlägg i vilket de behandlar det mest centrala innehållet i resultaten. Inlägget är endast på finska och hittas på adressen blogit.utu.fi/invest