Kempele är Årets KiVa-kommun 2020

Vi väljer ut en skola eller en kommun årligen som vi vill prisa med hedersomnämnande. Hedersomnämnandet synliggör det arbetet som görs i skolor och kommuner för att garantera trygg skolgång för elever. Alla fem skolor i Kempele har länge varit med i KiVa Skola-programmet – Ketolanperä skola enda sedan programmets första tider. 

– Skolorna i Kempele har deltagit flitigt och ihårdigt utfört våra enkäter vilket vi anser som ett tecken för flitigt anti-mobbningsarbete, motiverar KiVas verksamhetsansvariga ledare Elisa Poskiparta.

Programmet implementeras på flera sätt i skolorna i Kempele: KiVa- lektioner för olika årskurser hålls systematiskt och KiVas verksamhetsmodeller för ingripande i mobbning används aktivt. Alla fem skolor i kommunen impelenterar KiVa-programmet och dess verksamhetsidéer har blivit en del av verksamhetskulturen i skolorna.

Under detta läsår är det cirka 2 900 elever som deltar i grundläggande undervisning i Kempele. Det finns tre enhetsskolor med årskurser 1-9 och två skolor med elever i årskurser 1-4. I Kempele har man gjort fyraåriga strategiska planer för grundundervisningen sedan året 2000. Dessa kallas för Planer för en god uppväxt. Anti-mobbningsarbete samt elevernas välmående och delaktighet har lyfts som centrala målsättningar i dessa planer.

– KiVa har blivit en del av vardagligt arbete och fästs som en del av skolarbete. Vi har kunnat påverka elevernas normer och ansvarstagande med hjälp av lektionerna. På lektioner behandlas mobbning mångsidigt både som begrepp och som fenomen, och barn och ungdomar får verksamhetsmodeller så att de vet hur de ska agera när de upptäcker mobbning, säger utbildnings- och välfärdschef Marja-Leena Meriläinen.

KiVa-enkäter ger skolor och kommuner viktig information om mobbning på skol- och kommunalnivå. Enkätresultat för Kempele antyder att Kempele har lyckats i förebyggande arbete samt i ingripande i mobbning.

Hedersomnämnandet önskas uppmuntra skolorna i Kempele att fortsätta implementera KiVa Skola-programmet och även i fortsättningen satsa på anti-mobbningsarbetet. KiVa-åtgärdsprogrammet kommer att vara i central roll när Kempele ska skapa en kommunal modell för förebyggande och ingripande i mobbning under året 2021.

Tilläggsinformation

Utbildnings- och välfärdschef Marja-Leena Meriläinen, Kempele kommun, tel. 050 463 6275, Marja-Leena.Merilainen@kempele.fi

Specialssakkunnig Elisa Poskiparta, KiVa Skola/Åbo universitet, tel. 040 028 6670, elipos@utu.fi

Rektor, koordinator för utbildning, Pentti Rautakoski, tel. 050 568 1913, Pentti.Rautakoski@kempele.fi