Påbörja förändringen: Unga mot mobbning

När vuxna försöker påverka de ungas beteende så leder det inte alltid till önskat resultat. Unga kan ha svårt att ta emot välvilliga råd när de kommer från vuxna. Vuxna förstår inte heller alltid den värld i vilken unga lever i och hur man bäst kan påverka ungas attityder och beteende.

Vi utmanar alla 13–18 åriga unga: påbörja en förändring och planera och förverkliga en kampanj eller ett evenemang som uppmanar andra unga att motarbeta mobbning och ensamhet samt gynnar handlingar som stöder och ökar respekt mot andra och där alla får vara med.

Du kan lämna in ditt förslag ensam, tillsammans med en kompis eller ett större gäng ­– varför inte tillsammans med hela din skolklass!

Unga som kommer med det bästa förslaget får 4000€ för att förverkliga sin idé. Vi kommer också att erbjuda kommunikativt stöd och expertis för att förverkliga idén.

Bedömnings kriterier:

  • IDÈ: förslaget ska vara innovativt och originellt – vi önskar att få något helt nytt! Förslaget ska också tilltala speciellt unga.
  • FÖRVERKLIGANDE: förslaget ska ha en genomförbar och realistisk plan för förverkligande samt en plan för penninganvändning.
  • EFFEKTIVITET: juryn bedömmer även förslaget effektivitet. Effektiviteten består dels av hurdana förändringar i ungas beteende och tänkande förslaget kan åstadkomma och dels hur många unga förslaget når.

Vem är i juryn? Juryn som väljer vinnaren bland alla förslag kommer att bestå av högstadieelever, vuxna som har blivit mobbade i skolan, representanter från KiVa Skola-programmet samt forskare vid Åbo universitet INVEST-flaggskepsprogrammet.

Det är möjligt att priset delas mellan två eller tre olika förslag. Detta beror på antalet förslag som skickas samt de utvalda förslagens plan för penninganvändning.

Påbörja förändringen och skicka in ditt förslag i skrift per e-post till adressen kivaskola@utu.fi senast den 31.10.2021. Skriv ”Påbörja förändringen” som rubrik.

Förslaget ska vara 2–5 sidor (A4, fontstorlek 12, kan innehålla bilder, diagram, mm) och förslaget ska innehålla följande delar (namnge delarna enligt rubrikerna nedan).

  1. KORT SAMMANFATTNING (100-150 ORD)
  2. NÄRMARE BESKRIVNING AV IDÉN (vad vill du/ni göra) – du kan också namnge ditt förslag och du kan till och med skapa en logo
  3. HANDLINGSPLAN som består av en beskrivning (hur), eventuella samarbetspartner (tillsammans med vem/vilka), tidsplan (när) och plan för penninganvändning (hur tänker ni använda prissumman 4000€). Observera att om du gör ett förslag tillsammans med andra unga så syftar samarbetsparter till personer eller instanser som inte tillhör i er grupp.
  4. EFFEKTIVITET: beskrivning hur stor grupp du kommer med ditt förslag att nå och motivering varför och hur ditt förslag påbörjar en önskad förändring i ungas beteende.
  5. KONTAKTUPPGIFTER på alla som tillhör gruppen (namn, ålder och kontaktuppgifter).

Förslaget behöver skickas in i skriftlig format och alla ovannämnda delar (1–5) ska ingå i det. Det är möjligt att också laga en video där du belyser idén. Det är dock inte möjligt att endast skicka in en video!

Om du har frågor så kan du skicka din fråga till adressen ovan men gör det innan deltagningstiden går ut.