Vinnarna för utmaningen Påbörja förändring kommer från Salo

Utmaningen Påbörja förändringen utmanade 13–18 åriga unga att planera och förverkliga en kampanj eller ett evenemang som uppmanar andra unga att motarbeta mobbning och ensamhet samt gynnar handlingar som stöder och ökar respekt mot andra. Vinnande förslaget kommer från Hermmannin koulu i Salo och skapades av väneleverna i skolan. Priset är 4000 euro för att förverkliga förslaget.

Professor Christina Salmivalli tillsammans med sin forskningsgrupp vid Åbo universitet ligger bakom utmaningen. Salmivalli har gjort banbrytande forskning i teman kring mobbning sedan början av 1990-talet och är även känd som utvecklare av KiVa Skola-programmet.  Målet med utmaningen är att få de ungas egen röst hörd när det diskuteras om mobbning och hur det kan motarbetas.

– Vuxnas försök att påverka de unga leder inte alltid till ett lyckat resultat. Unga kan redan ha som princip att ställa sig emot vuxnas välvilliga råd. Vi vuxna är inte alltid bästa på att förstå de ungas värld eller den värld de lever i. Därför kan vi ha svårt att hitta de effektivaste sätten att påverka ungas attityder och handlingsmönster, säger Salmivalli.

Målet med kampanjen var att påbörja en förändring och planera och förverkliga en kampanj eller ett evenemang som uppmanar andra unga att motarbeta mobbning och ensamhet samt gynnar handlingar som stöder och ökar respekt mot andra och där alla får vara med.

Vinnarna vill synliggöra mobbning

Vinnarna kommer från Hermannin koulu i Salo. Väneleverna i skolan har tillsammans skapat det vinnande förslaget, vars mål är att göra synligt mobbning som sker i skolan. Tanken är att samla anonyma berättelser av elever som blivit utsatta för mobbning. Berättelserna används för att väcka empati mot de mobbade och få de mobbande eleverna att inse, hur de känns att bli utsatt för mobbning.

Väneleverna ska samla berättelserna och berätta om dem i skolan samt skapa en egen anti-mobbningslåt. Förslaget består även av ett evenemang i idrottshallen Salohalli. Planen är att sända en direktuppspelning av evenemanget och bjuda in alla högstadieelever och deras föräldrar för att delta. Programmet ska bestå av paneldiskussion och framföra den skapade antimobbningslåten. Eleverna har namngett sitt förslag #kiusaamisvapaahermanni alltså #hermanniskolanutanmobbning

Juryn betonade i sitt val påhittighet, säregenhet, realistiska möjligheter att förverkliga planen och att förslaget lyckas nå så många unga som möjligt.

– Hermanni skolans förslag övertyga oss i dess påhittighet, mångsidighet och möjligheten för att lyfta fram verkliga berättelser från den egna skolan. Förslaget ger ordet till de elever vars röst ofta inte hörs i allmänheten, beskriver en jurymedlem.

Två andra grupper tilldelas hedersomnämnanden och dessa är grupperna i Kastellin koulu i Uleåborg och gruppen i Hirvelän koulu i Kouvola.

Påbörja förändringen-kampanjen startades av Christina Salmivalli när hon tillsammans med sin forskningsgrupp tilldelades Nystadens fredspris i höstas. Salmivalli valde att tilldela prissumman 4000 euro vidare och så skapade hon kampanjen.

KiVa Skola är idag en del av flaggskeppsprogrammet INVEST.

Tillägsinformation:

Hermannin koulu
språklärareTaru Koskinen
tel. 044 2793340
tarukoskinen0@gmail.com

Professor Christina Salmivalli, Åbo universitet
tel. 0400 995473
christina.salmivalli@utu.fi